Ứng dụng chế phẩm sinh học EM trong canh tác hữu cơ

2020-08-14 16:45:10

Chế phẩm sinh học (EM) được sử dụng trong canh tác hữu cơ, giúp cải tạo đất màu mỡ, môi trường chăn nuôi được xử lý an toàn hiệu quả, từ đó, cải thiện năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chế phẩm sinh học (EM) được phát triển bởi GS. Teruo Higa vào năm 1982, là sản phẩm kết hợp các vi sinh vật có lợi tồn tại trong tự nhiên như: vi khuẩn acid lactic, nấm men, vi khuẩn phát quang, rất thân thiện và an toàn cho môi trường. EM kích hoạt các vi sinh vật địa phương và bản địa sống trong đất và nước và tối đa hóa sức mạnh tự nhiên của chúng.
Hoạt động của EM trong đất
Trong đất có một khối lượng lớn vi khuẩn, 1 g đất chứa từ vài trăm triệu đến vài tỷ vi sinh vật. Vi sinh vật là một thành phần cơ bản của hệ sinh thái và tạo điều kiện cho hoạt động của nó bằng cách phá vỡ các chất hữu cơ và lưu thông chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi số lượng vi sinh vật khỏe mạnh trong đất giảm hoặc sự cân bằng bị phá vỡ, các sinh vật sống khác như giun đất sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực và đất sẽ trở nên nghèo nàn. Sự đa dạng của các vi sinh vật có trong EM và các chất chuyển hóa mà chúng tạo ra sẽ làm tăng số lượng và sự đa dạng của các vi sinh vật trong đất. Khi vi sinh vật được kích hoạt, động vật nguyên sinh và các sinh vật lớn hơn (như giun) sẽ tăng số lượng, từ đó, giúp hệ sinh thái khỏe mạnh hơn. Đất có hệ vi sinh đa dạng sẽ ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh cụ thể, giúp ngăn ngừa thất bại trong canh tác.
Phân ủ lên men bởi EM rất giàu acid amin và polysaccharid so với phân ủ được sản xuất bằng các phương pháp thông thường. EM ngăn chặn việc sản xuất amoniac trong quá trình phân hủy protein, chuyển hóa protein thành acid amin. Trong những trường hợp bình thường, cellulose sẽ bị phân hủy tạo thành carbon dioxid. Tuy nhiên, do hoạt động lên men của EM, các polysaccharid phân tử thấp sẽ được sản xuất và chúng sẽ được hấp thụ bởi các vi sinh vật và thực vật. Nói chung, protein được tổng hợp từ nitơ. Tuy nhiên, nếu thực vật có thể hấp thụ trực tiếp acid amin từ rễ của chúng, chúng có thể tái sử dụng năng lượng sẽ tạo ra acid amin và protein, từ đó tạo ra trái cây có nhiều đường hơn.
Sử dụng EM trong canh tác hữu cơ
Đất màu mỡ và đa dạng sinh học rất quan trọng đối với canh tác hữu cơ. Sử dụng chế phẩm sinh học một thời gian dài là cần thiết để thiết lập một trang trại hữu cơ năng suất. Bằng cách tích cực sử dụng các vi sinh vật có lợi, các sản phẩm EM tăng tốc quá trình này, làm cho canh tác hữu cơ dễ dàng hơn, và cũng giúp cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.
Các sản phẩm EM thúc đẩy đa dạng sinh học cũng đã được áp dụng trong các lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và lọc nước. Trong chăn nuôi, EM sẽ cải thiện môi trường vi sinh vật của chuồng cũng như hệ thực vật đường ruột của vật nuôi và sẽ làm giảm mùi độc hại. Trong nuôi trồng thủy sản và lọc nước, EM sẽ làm cho hệ sinh thái trong nước phong phú hơn. Điều này sẽ cải thiện khả năng tự làm sạch của các vùng nước và cải thiện chất lượng nước.

Theo khoahocphothong.com.vn, ngày 14/8/2020


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng